SportS² Colloqium

fonds récoltés3500,00€à la date du
23/05/19

Ik schrijf me in

COLLOQIUM SportS²

7de Editie

De Triathlon

ten voordele van het medisch onderzoek in de sport

verworven fondsen0000,00€op datum van
23/05/19

SportS2

SportS² is de samensmelting van ‘Service Pluridisciplinaire Orthopédie, Rééducation, Traumatologie, Santé du Sportif’. Het is een spin-off van CHU Luik en de Universiteit van Luik, binnen dewelke dokters en paramedici, gespecialiseerd in de sport en haar pathologie, maar ook in blessure-preventie, revalidatie en het optimaliseren van de sportieve prestaties. SportS² is opgezet om de begeleiding van professionele sporters en amateurs te optimaliseren.

SportS² is het summum van funktioneel onderzoek op gebied van sport (iso-kinetische testen, inspanningstesten, physiologisch onderzoek, meten van de intra-musculaire spanning, bio-mechanische analyse in 3D). De nieuwste behandelingen zoals schoktherapie, en infiltraties van bloedplasma dat verrijkt is met bloedlichaampjes (PRP), zijn ontwikkeld, bestudeerd en ter beschikking gesteld van de athleet, ongeacht zijn niveau.

Deze expertise, reeds erkend via verscheidene samenwerkingen, is genommeerd door de FIFA (Fédération Internationale de Football Association) als « Expertise-Medisch Centrum van de FIFA ». Van deze centra zijn er wereldwijd 40 opgezet, waarvan 2 in België. Meer info via www.chuliege.be/sports2


Prof KAUX Jean-François, MD, PhD
Diensthoofd
Afdeling « Geneeskunde Bewegingsapparaten
en revalidatie » van het CHU Luik


Praktische Infos

Zaterdag 19 oktober 2019

Auditoire Bacq et Florkin – CHU de Liège

Avenue de l’hôpital, 1 – 4000 Liège

Parking : Hôpital CHU de Liège

onthaal van deelnemers vanaf 8 u 00
Uurrooster : 8 u 25 tot 13 u 00


Inschrijvingen

Gratis

voor het personeel van CHU Luik

voor het personeel ULuik

voor de studenten van de ULuik

Inschrijving

20 €

10 € voor studenten buiten ULuik

Accreditatie

Accreditatie geneeskundigen en PQK

Betalingswijze

Betreft iedere deelnemer, uitgezonderd van het personeel van de CHU, ULg en de studenten aan de ULg, wij herinneren u eraan dat uw inschrijving slechts geldig is na ontvangst van betaling op volgend rekeningnummer : BE35 0910 0898 3037 met de verplichte vermelding : « CF 4159 – Colloque – NAAM en voornaam »

Voor verdere vragen, kan u ons steeds bereiken via mail sports2@chu.ulg.ac.be

Ik schrijf me inSprekers

Dr Arnaud ANCION

Inspanningscardioloog

Specialist in de behandeling van hartfalen

Ex-duursporter

CHU Luik

Pr Thierry BURY

Diensthoofd Inspanningsfysiologie (ULuik, ISEPK)

Longspecialist

Sportdokter

Dr Pr Jean-Louis CROISIER

Licenciaat Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie

Doctoraat in Kinesitherapie et Aggregaat Hoger Onderwijs

Hoogleraar aan de faculteit Geneeskunde, afdeling Bewegingswetenschappen aan de Universiteit van Luik

Dr François DELVAUX

Master in Lichamelijke Opvoeding en Master in Kinesitherapie en Revalidatie (Universiteit van Luik)

Kinesitherpeute, specialiteit ‘Sport’

Doctorant in de Bewegingswetenschappen (Universiteit van Luik)

Fysisch begeleider van de Belgische Franstalige Federatie van handbal en badminton

Medewerker aan de cel ‘Revalidatie en Iso-Kinsitherapie – SPORTS² – CHU Luik

Voormalig lid Belgisch nationale badmintonploeg en ex-Top 100 van de wereld

Doctorant in de Bewegingswetenschappen (Universiteit van Luik)

Dr Bénédicte FORTHOMME

Licenciaat Kinesitherapie

Doctor in de Bewegingswetenschappen (Universiteit van Luik)

Professor aan de faculteit Geneeskunde, afdeling Bewegingswetenschappen aan de Universiteit van Luik

Kinesitherapeut en diensthoofd afdeling ‘Geneeskunde van de bewegingsapparaten aan de CHU Luik

Inès ISTACE

Diëtiste gespecialiseerd in de leer van de sportvoeding

Pr Dr Jean-François KAUX

Diensthoofd

Faculteit Geneeskunde, afdeling Bewegingswetenschappen en Revalidatie
aan de Universiteit van Luik

Coordinateur de SportS²

Arnaud LALY

Sportief coordinator opleidingscentrum Lbfr

Pr France LAMBERT

Gediplomeerd in Tandeheelkunde aan de Universiteit van Luik

Titularis van Postgraduaat Parodontologie (3 jaar)

Verantwoordelijke studievak ‘Dentale Biomaterialen’ aan de Universiteit van Luik

Co-directrice van de ‘dental-Biomaterial Research Unit’ (d-BRU)

Afdelingshoofd dienst ‘Parodontologie en Chirurgie Bucco-Dentologie’ aan de CHU Luik

Verantwoordelijk voor de Public Relations met de Europese Federatie van de Parodontologie

Julien PAULUS

Fysisch begeleider aan het federaal opleidingscentrum van de Ligue Belge Francophone de Rugby et van de teams van de Division I Nationale

Olivier Y. ROUQUETTE

Sportpsycholoog

Doctorant in de sportpsychologie in het kader van een onerzoeksprogramm samen met de Swansea University (UK) en de l’Université Grenoble Alpes (FRA)

Cédric SCHWARTZ

Ingenieur Biomedische Technologie aan de l’Université de Technologie de Compiègne

Doctor in de Wetenschappen van de Communicatie & Informatie-Technologie aan de l’Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne (FRA)

Beheerder van het Laboratorium ‘Analyse van de Menselijke Bewegingen’ aan de l’Université de Liège

Dr Luc STÉVENS

Sportdokter

DU van de Voedingskliniek

DU Voeding, Gezondheid en Micronutritiënten

Bachelor in de voedingsleer

Pr Erik WITVROUW

Professor aan de Afdeling Wetenschappen van de Revalidatie en de Fysiotherpie, Faculteit Genneskunde en Gezondheidswetenschappen aan de Universitieit van Gent

Auteur van meer dan 150 SCI-publicaties in internationaal gerenommeerde vakbladen

Stichter van Victoris

Stichter van de Spin-Off Spartanova

Laureaat van meer dan 10 nationale en internationale onderscheidingen in het domein van de SportgeneeskundeProgramma

8 u 25

Inleiding

Pr J.F. KAUX

8 u 30

Preventie-strategie et bewegingsapparaten

Pr E. WITVROUW

9 u 00

Welke tools ?

Dr C. SCHWARTZ

9 u 20

Is Iso-Kinsitherapie nog steeds actueel ?

Pr J.L. CROISIER

9 u 40

Fysieke voorbereiding en het ademhalingssysteem : de grenzen van de aanpassing

Pr Th. BURY

10 u 00

Sport et de risico’s op hartfalen

Dr A. ANCION

10 u 20

Debat

10 u 25

Koffiepauze

10 u 55

Preventieve psychologische benadering

Med. O. ROUQUETTE

11 u 15

Risico op bucco-dentale aandoeningen

Pr F. LAMBERT

11 u 35

Sport en risico’s qua voeding

Dr L. STEVENS et Mme I. ISTACE

11 u 55

Scapulaire dyskinesie : corrigeren of niet ?

Pr B. FORTHOMME

12 u 15

Nieuwe technologieën : tools ter verbetering van de preventie en de besluitvorming

M. A. LALY et M. J. PAULUS

12 u 35

Debat


Beurs SportS2

Het bedrag van de Beurs SportS², toegekend sinds 2016, is variabel en wordt bepaald door de inkomsten van de organsiatie van het Colloque en van de Trail SportS² van het voorbije jaar. Het hoofdthema van het Colloque behandlet hoofdzakelijk preventie in de sport. In 2018, het bedrag van de Beurs SportS² bedroeg 4000€ (eventueel verdeelbaar) en kan worden aangewend voor doctoraten, om reiskosten te dekken of om de operationele kosten van het laboratorium te dragen.

Onderzoeksproject 2015

Studie van de criteria die de lange afstandslopen beïnvloeden

Média Locquet et Dorian DEFLANDRE

Onderzoeksproject 2016

Studie van de hervatting van sport na blessure

Dr François DELVAUX

Onderzoeksproject 2017

Studie van de instabiliteit van de enkel

Yanis ZARAHOUI

Onderzoeksproject 2018

Evaluatie van de vermoeidheid in de sport

Partners